Ελλάδα

Φωτογραφίες από πιάνα και πιανίστες στην αστική λαϊκή μουσική της Ελλάδας

Πιάνο στο λαϊκό / Ιστορικές φωτογραφίες / Ελλάδα