Φόρουμ για το Λαϊκό Πιάνο

Τρίτη 15 Οκτωβρίου 2013

Ένας χώρος συζητήσεων και ανάλυσης μπορεί να βρεθεί στο facebook στην εξής διεύθυνση: https://www.facebook.com/groups/eastern.piano/