Το Λαϊκό Πιάνο Cobra High

Τετάρτη 28 Νοεμβρίου 2018

Ο «σχολιασμός» των λαϊκών μουσικών, χρησιμοποιώντας νεωτεριστικές γλώσσες, οδηγούν στην ανάπτυξη τεχνικών εκτέλεσης αλλά και νέων αισθητικών προτάσεων. Με επίκεντρο το πιάνο, αναζητούνται τρόποι εκ νέου ανάγνωσης, κατανόησης και διαπραγμάτευσης των πολυποίκιλων αστικών μουσικών ιδιωμάτων. Η σημειολογία της επιλογής αυτής σχετίζεται με την πρόθεση μιας απο-εδαφικοποίησης και ανανοηματοδότησης παλιών ρεπερτορίων, συμπράττοντας με τον Άκη Πιτσάνη, μία πρωταγωνιστική φωνή του σήμερα, της ατμόσφαιρας του επονομαζόμενου ρεμπέτικου. Η οδός αυτή εκβάλλει σε ένα νέο πλαίσιο, περιβάλλον και αισθητικό περίβλημα· σε νέους «τόπους». Και όλα αυτά με στόχο τον ενεστώτα χρόνο.

Την Κυριακή, 2 Δεκεμβρίου, στον «τόπο» του Cobra High Athens, στην Αθήνα.