ΠΑΡΤΙΤΟΥΡΑ

Δευτέρα 28 Μαρτίου 2016

Δείγμα της επερχόμενης έκδοσης της παρτιτούρας του πρώτου δίσκου του λαϊκού πιάνου

Ο χορός του πιάνου (CD track #12)